Adavet Azimeti

 Eğer yapacağın   amel  adavet  için olursa, dokuz  mizandan çıkan Esma-i A’van ve Esma-i Kasem isimlerini bu adavet Azimeti- ne dahil edip Azimet ile meşgul olursun. 
Adavet Azimeti budur:

Aksemtü       aleyküm     eyyühel    ervâhı   ente   musarrafetil     kulûbil
adâveti   beyni   ve   beyne   fülân   ibni   fülânete   lâ   tectemiâni  (Yâ
kezâ ve kezâ yani bu mahalde Yâ nidası ile dokuz mizandan çıkan
Esm-âi A’van isimlerini okursun) Heyyücû ruhâniyyetiş şerri vel
husûmeti       vel   bağdâ-i    ferrikû   beyni    ve   beyne    fülân    ibni
fülânete lâ tectemiâni ve lâ yetehabbâni ve lâ yettefikâni ve lâ
yesmeu ihdâhüma kelâmel âhari ve yekûnâni kezzi’bi vel fahhi
vel    hirreti   vel   fa’rati   bi  hakki    esmâikümüt        tâhirati   ve
buhûrikümül       mukaddeseti       ve  ahlâkikümüş     şerîfeti   esriû   bil
adâveti elvâhan 3 elacele 3 essâate 3 bi hakki  (Kezâ ev                kezâ
burada      bi  hakki   kelimesi    Esmâ-i     Kasem     isimlerinin   önüne
konularak      isimler  zikredilecektir)  aksemtü       aleyküm      eyyühel
ervâhir     ruhâniyyetil     müşerrefete      bil  vâhidil   ahadil    ferdis
samedillezi lem yettehiz sâhibeten ve lâ veleden lem yelid ve
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. İllâ mâ esra’tüm fi
kadâi     hâceti   ve   icâbeti   da’vetî    bi  avnil   azîzil  hakîmillezî
yüsebbihu lehü ma fis semâvâti vel ardı ecmeîne ve mâ zâlikebi azîz.

Fe sübhnâellezî biyedihi melekûti külli şeyin ve ileyhi
türceûn.

Bir önceki yazımız olan Cinleri yakan dua başlıklı makalemizde cinleri yakan dua hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>