Muhabbet duası

Değerli kardeşlerim yine çok tesirli deneip sayısız faydası görülmüş muhabbet okuması sunuyorum size ayrı olan sevgili ve iş için kullanılabilir safran ile arapça yazın ve üzerinide taşıyın dua şu şekildedir

Bismillahirrahmanirrahim
Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahiym*
Ve elgaybel mehabete veşşefta beynena ve beyneküm bihakkı Cebrail, İsrafil ve Mikail ve azrail aleyhisselam.
Ve bihakkıt -Tevrat ve zebur ve İncil ve furkanil azim.
Allahümme elki mehabete kema ellefte beyne ve Havva ve kema ellefte beyne Hz Ayşe ve rasulüllah S.A.V.
VE elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni*
Yühıbbunehüm ke hubbillah velezine amenu eşeddü hubben lillah*
Züyyine linnasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en ami vel hars, zalike metaul hayatid dünya vallahü indehu husnül meab*
Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kist, la ilahe illa hüvel azizül hakim*İnned dine indellahil islam
Kulillahümme malikel mülki tü til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa ve tüizzü men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa bi yedikel hayr, inneke ala külli şey in kadir*
Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ,ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab*
Küllema dehale aleyha Zekeriyyel mihrabe vecede indeha rizka, kale ya Meryemü enna leki haza ,kalet hüve min indillah, innellahe yerzüku men yeşaü bi gayri hisab

Bir önceki yazımız olan Celbi muhabbet duası başlıklı makalemizde celbi muhabbet hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>